O projektu:

Naziv projekta:

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti ( UP.02.1.2.01.0011 )

Nositelj projekta:

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti
Josipa Jovića 2
22300 Knin

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti putem ovog projekta želi pružiti novi sadržaj djeci kroz izvannastavne aktivnosti. Provedbom projekta , odnosno pružanjem dodatnih sadržaja djeci, kojeg do sada nije bila u stanju ponuditi uslijed ograničenih financijskih mogućnosti. Provedbom projekta, odnosno pružanjem dodatnih sadržaja, isto tako, će se stvoriti veća povezanost djeca i mladih sa gradom Kninom, a što će dugoročno doprinijeti većoj atraktivnosti grada Knina kod tih osoba, što bi, pak, trebalo rezultirati i većim opstankom odnosno povratkom stanovništva nakon završene škole.

Cilj projekta:

Osnovni cilj projekta je pružanje usluga i sadržaja učenicima viših razreda Osnovne škole Domovinske zahvalnosti kroz prikaz tradicionalne dalmatinske kuhinje.
Oni će se kroz projekt:


⦁ upoznati s dalmatinskom kuhinjom (mediteranskom kuhinjom)
⦁ razviti kulinarske vještine
⦁ razviti kreativnost
⦁ upoznati prehrambene namirnice
⦁ analizirati kalorijske vrijednosti namirnica i slično
⦁ izraditi tradicionalnu dalmatinsku kuharicu koju će prezentirati javnosti u obliku jela.

Održivost projekta

Održivost projekta, odnosno samih rezultata projekta, će biti prvenstveno zajamčeno kroz znanja koja će osoblje Osnovne škole Domovinske zahvalnosti steći, te koja će se u budućnosti kroz izvannastavne aktivnosti prenositi i na ostale učenike škole. U tom pravcu će im služiti i oprema koja će se nabaviti i koja će biti instalirana u prostorijama Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, te koja će se koristiti za daljnju provedbu projektnih aktivnosti i nakon završetka projekta, ali i kao temelj razvoja novih ideja i novih projekata.

Učenici koji budu sudjelovali u projektnim aktivnostima osnažiti će svoje kompetencije, svoje samopouzdanje i znanje u prikazanom području, te će moći nastaviti ta znanja koristiti u svom svakodnevnom životu. Posebice djeca u nepovoljnom položaju, povećati će svoje samopouzdanje, steći mogućnosti koristiti kontakte među vršnjacima i sa brojnim djelatnicima kako bi se mogli nastaviti razvijati u brojnim područjima. Povećanjem socijalizacije smanjiti će se vjerojatnost da će pripadnici ove dobne skupine ući u rizične skupine (NEET skupinu). Budući da projekt obuhvaća razna područja od kojih je i zdravlje za očekivati je da će pravilnom i zdravijom prehranom doći i do poboljšanja stanja ciljane skupine ali i
njihovih obitelji.

Isto tako, sve aktivnosti i rezultati projekta će biti dostupni široj javnosti putem Internet stranice škole ,Internet stranice projekta, facebook stranice i youtube kanala te će se moći koristiti i od strane drugih osoba i organizacija. Oprema će se održavati iz tekućih sredstava škole.

Ukupna vrijednost projekta:

 925.701,73 kn   bespovratnih sredstava

Izvor financiranja:

EU (100% bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda)

Razdoblje provedbe projekta :

20 mjeseci

30.8.2019. – 30.4.2021.

Kontakt osoba:

Marija Stojanović
marija.stojanovic4@skole.hr

091/531 55 47